Versiyonlar

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 13.11.2023

2023 Kasım – v.1.1.3

İyileştirme

Sistem Kod Yapısının İyileştirilmesi

Sistem kod yapısında refactoring düzenlemesi yapılmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 25.05.2023

2023 Mayıs – v.1.1.2

Yeni Özellik

EFT ve Havale Yolu ile Satın Alma İşlemlerinde Sözleşmelerin Online Onaylanması, Satın Alınan Ürünlerin ve Sözleşmelerin Görüntülenmesi

EFT veya Havale yolu ile satın alma işlemi gerçekleştirmesi durumunda, firmanın uygulama sorumlusunun Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Ticari İş İlişkisi Kapsamında İşlenmesine Yönelik Gizlilik Protokolü, Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni’ni online olarak onaylaması sağlanmıştır. Uygulama sorumlusunun firmanın satın almış olduğu ürün bilgilerinin detayını ve onayladığı sözleşmeleri görüntüleyebilmesi yönelik ekranlar eklenmiştir.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 19.04.2023

2023 Nisan – v.1.1.1

İyileştirme

OCR (Optik Karakter Tanımı) Performans İyileştirmesi

OCR (Optik Karakter Tanımı) fonksiyonalitesinde tarama işlemlerine yönelik performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

Masraf Oluşturma Fonksiyonalitesi Düzenleme

Masraf kaydı oluşturulurken butonlara loading fonksiyonu eklenmiştir.

Onay İşlemleri Düzenlemesi

Admin kullanıcın onay işlemlerinden kaydı kendi kullanıcısına forward etme özelliğinin engellenmesi sağlanmıştır.

Organizasyon Ağacı Yenilenmeme Durumun Giderilmesi

Organizasyon ağacı üzerinden yapılan düzenleme sonunda bilgilerin anlık olarak yenilenmeme durumu giderilmiştir.

Mobil Uygulama Güncelleme İşlemleri

Mobil uygulamada ürün güncellemesi için versiyon kontrolünün yapılması ve uzun süreli olarak uygulamanın açık kalması durumunda oturumun yenilenmesi sağlanmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 06.04.2023

2023 Nisan – v.1.1.0

Yeni Özellik

Detaylı Masraf Analiz Raporlarının Eklenmesi

Organizasyon, kullanıcı, proje ve bireysel bazda masraf analiz raporlarının sistem üzerinden anlık olarak alınmasına yönelik geliştirmeler yapılmıştır.

Web ve Mobil Dil Seçimi Senkronizasyonun Sağlanması

Web ve mobil üzerinden yapılan dil seçiminin kullanım tercihine göre senkronize edilmesi sağlanmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 16.03.2023

2023 Mart – v.1.0.9

İyileştirme

Seçilen Dil Tercihinin Her Zaman Geçerli Olması

Kullanıcın seçim yaptığı dil tercihinin, sonraki kullanımlarda da geçerli olması sağlanmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 09.03.2023

2023 Mart – v.1.0.8

Yeni Özellik

Muhasebe Sistemlerine Veri Aktarımın Sağlanması

Muhasebe ürünleri ile Plena Masraf’ın arasındaki veri aktarımının yapılabilmesi için muhasebe birimlerinin kullanıma yönelik ekran çalışması yapılmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 21.02.2023

2023 Şubat – v.1.0.7

Yeni Özellik

Kur Hesaplamalarının Otomatik Yapılabilmesi

Türk lirası dışında oluşturulmuş masrafların kur hesaplamalarının belirlenen kur ya da o günkü TCMB kuru ile otomatik olarak çevirilerek hesaplanmasının yapılması sağlanmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 09.02.2023

2023 Şubat – v.1.0.6

İyileştirme

Chatbot ve OCR (Optik Karakter Tanımı) Performans İyileştirmesi

Chatbot ve OCR (Optik Karakter Tanımı) fonksiyonalitelerinin tablo yapılarında yapılan değişiklikler ile performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

Listeleme Ekranlarında Performans İyileştirilmesi

Sistem içinde yer alan ekranlardaki listeleme alanlarında performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 02.02.2023

2023 Şubat – v.1.0.5

Yeni Özellik

Chatbot Uygulamasının Eklenmesi

Uygulama için kullanımını desteklemek amacı ile uygulama içinden ulaşılabilecek chatbot uygulaması sisteme eklenmiş olup uygumama içinde alternatifli (tree) seçim yapılarak kullanıcıların daha rahat bilgi ve yönlendirmeye ulaşması sağlanmıştır.

Bildirimlere İtalyanca Dil Seçeneğinin Eklenmesi

Bildirimlere Türkçe ve İngilizce dil desteğinin yanı sıra İtalyanca dil seçeneği eklenmiştir.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 24.01.2023

2023 Ocak – v.1.0.4

Yeni Özellik

Muhasebe Ürünleri Entegrasyonu için Servislerin Hazırlanması

Muhasebe ürünleri ile Plena Masraf’ın arasındaki entegre yapısının oluşturulması için servislere yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Mobil Üzerinden OCR İşlemlerinin Durumuna Yönelik Bildirim Fonksiyonun Eklemesi

Mobil uygulama üzerinden yüklenen fişlerin, OCR işleminin başarı durumlarının başarılı/başarısız olmasına yönelik bilgisinin mobil bildirimlere eklenmesi sağlanmıştır.


İyileştirme

Diğer Masraf Kategorisine Statü Geçiş Kontrolü Eklenmesi

Diğer masraf kategorisininin pasif statüsüne alınmaması için gerekli kontrol yapısı eklenmiştir.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 12.01.2023

2023 Ocak – v.1.0.3

İyileştirme

Kategori Statüsü Güncelleme Düzenlemesi

Kategori statüsü pasif alındığında ön yüzde id olarak yaşanan görüntülenme sorunu düzeltilmiştir.

Toplu Rapor Seçiminde Silme İşleminin Gerçekleşmemesine Yönelik Düzenleme

Raporların toplu seçilerek silme işlemi gerçekleştirilmesinde yaşanan sorun düzeltilmiştir.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 09.01.2023

2023 Ocak – v.1.0.2

Yeni Özellik

Onay Akışlarına Bildirimlerin Eklenmesi

Onay akış yapısında yer alan bildirimlerim web sürüm yapısı üzerine eklenmesi yönelik geliştirme eklenmiştir.

Web Üzerinden Aramada Uygulama Yönlendirme

Web üzerinden arama yapıldığında Plena Masraf uygulamasının indirilebilmesi için Google Play ve Apple Store’a yönlendirme yapılması sağlanmıştır.

Versiyonun Yayınlanma Tarihi: 06.01.2023

2023 Ocak – v.1.0.1

Yeni Özellik

Bildirimlerin Onay İşlemlerine İtalyanca Dil Seçeneğinin Eklenmesi

Onay işlemlerine ait bildirimlerinde Tükçe ve İngilizce dil desteğinin yanı sıra İtalyanca dil seçeneği eklenmiştir.

 


 

İyileştirme

Tüm Onaycıların Bildirim Alması

Onay akışı yapısında yer alan tüm onaycıların, onay işlemlerine yönelik bildirimi almasına yönelik fonksiyonel düzenleme yapılmıştır.